KARDEŞ ŞEHİR


Kardeş şehirler; iki kent, ülke, il, vilayet, bölge ve hatta coğrafi ve politik olarak uzak bölgelerde bulunan ülkeler arasında kültürel ve ticari bağların teşvik edilmesini amaçlayan yasal ve sosyal anlaşmalardır.
Şehir eşleştirme modern konsepti 1947 yılında 2. Dünya Savaşı sonrasında düşünülmüş olup bir barış ve uzlaşma eylemi olarak farklı kültürler ve eski düşmanların arasındaki anlayış ve dostluğun geliştirilmesi ile turizm ve ticaretin teşvikini hedeflemiştir.
2000’li yıllarda şehir eşleştirme, üye ülkeler arasında uluslararası stratejik iş bağlantıları kurmak için artan bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.