CEMR “Eşitlik, Çeşitlilik ve İçerme” Konferansı Gerçekleştirildi